Voorwaarden

Om op Broeklandse Uitmarkt & Zomerfair spullen te verkopen is iedere standhouder plaatsgeld verschuldigd. Ook voor direct aanwonend.

Uw reservering is definitief en bij afmelding ontvangt u geen geld terug. (Ook niet bij slecht weer)

Elke deelnemer krijgt een plaats toegewezen door de organisatie. Overleg is mogelijk, de organisatie is beslissend.

Als de organisatie overgaat tot het aflassen van de markt door b.v. uitzonderlijke situaties, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht op de website https://uitmarkt.broeklanderfeest.nl, of mondeling tijdens het evenement zelf. Bij dit laatste geval is restitutie van de door de huurder gemaakte kosten niet verhaalbaar op de organisatie.

Alle (handels) activiteiten die bij Nederlandse wet verboden zijn, zijn uiteraard ook op de Broeklandse Uitmarkt & Zomerfair niet toegestaan. Verder mogen er geen vuurwerk, alcohol, alcohol houdende dranken, (soft) drugs en/of aanstootgevende porno aanwezig zijn en dus ook niet verkocht of gebruikt worden. Het verkopen en/ of tentoonstellen oude of nieuwe wapens is niet toegestaan.

Zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf is de verkoop van consumptiegoederen verboden. Hiervoor geldt een aparte regelgeving.

Gebruik van elektriciteit is alleen met toestemming (en tegen vergoeding) van de uitmarkt beperkt toegestaan. Hierbij dient de standhouder zelf een kabelhaspel/verlengkabel van minimaal 50 meter mee te nemen.

Iedereen die zich niet gedraagt volgens de reglementen van de organisatie, kan direct van het terrein worden verwijderd.

De huurder kan nimmer Stichting Dorpsevenementen Broekland dan wel de organisatoren van de Broeklandse Uitmarkt & Zomerfair verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor welke geleden schaden dan ook.
De exploitant is niet aansprakelijk voor vermissing, brand, beschadiging van goederen, lichamelijk letsel of andere calamiteit in de meeste ruime zin.

Standhouders dienen zelf (mocht dit nodig zijn) hun handelswaar te verzekeren.

Het is aan geen enkele huurder toegestaan zijn kraam of plaats aan derden te verhuren.

Iedere huurder is verplicht zijn kraam en/of grondplek schoon op te leveren en niet verkocht goederen weer meenemen.